Kanunlarımız kesimlerin hayvana acı vermemesi gerektiğini şart koşuyor.

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Kanun 5996, Madde 9 (2) Hayvanların kesimi ve hastalık kontrolü amacıyla itlafı, hayvanlarda heyecan, acı ve ıstırap oluşturmadan, uygun araçlar kullanılarak yerine getirilir.

Görüldüğü gibi, bayıltan ekipmanı kanunen uygulanmalıdır ve hayvanın kesim sırasında acı ve eziyet çekmesini engelleyen tek ekipmandır. Bıçağınız ne kadar keskin, kesiminiz ne kadar temiz ve hızlı olursa olsun, hayvan yüzde yüz eziyet çekecektir. Fakat bayıltanda ise bu acılar yaşanmaz.

Aşağıdaki filmde bayıtlmalı ve klasik kesim lerin karşılaştırılmasını, kanunlarımız  ve daha bir çok açıklamayı bulacaksınız.


Kuran, Maide suresi 3 te, olaya açıklık getiriyor. En çok endişe duyulan, hayvan bayıltma sırasında ölürse murdar olup olmayacağı. Hayvan bayıltma sırasında ölmemektedir ve bayıltmak kesimin bir parçasıdır. 

Şayet bayıltılan hayvanlardan yüzde biri, ikisi ölmüş olsa bile, hem hayvanın ölüp ölmediğini kimse bilmemekte, hem de anında kesimi yapılmakta ve kanı tahliye edilmektedir. İslam alimleri, bayıltma sırasında yere düşen ve o an kesimi yapılan hayvanın ölmüş olabileceğine dair bir hüküm vermenin islami fıkha göre mümkün olmadığını söylemektedirler. Prof. Dr. Hayrettin Karaman: 'İslam fıkhına göre hüküm eksere göre verilmektedir. Bayıltılan hayvanların yüzde üçünün, dördünün ölme ihtimali olsa bile hayvanların bayıltılarak kesilmeleri islam fıkhına uygundur'.

Peygamber hayvana eziyeti yasaklamıştır. Teknolojik imkanları kullanarak hayvana eziyeti önlemek mümkündür. 

Siz de vicdanınızın sesini dinleyin ve islam dininin desteklediği bu teknolojiden hayvanları mahrum etmeyin. Çünkü, dişiniz ağrısa narkoz ile tedavi ettirirken, sıra hayvana gelince teknolojiyi kullanmamanın günahı da, vebali de oldukca büyüktür.