Ahmet Polat Hoca (İsmailağa Cemaati Fetva kurulu) : "Ben kendim olayı birebir araştırdım ve bayıltmalı kesimlerin yapılabileceğine kanaat getirdim. Yüzde yüz bir kanaat getirmeseydim, bu konuda video yapıp yayınlamazdım." (Üstteki video)

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2012 Musahhah Fetvalar, Sayfa 441 : Hayvanı keserken ona eziyet etmek, ölüm acısı yaşatmak istemeyenlerin, bayıltarak kesmeleri dinen sakıncasızdır. 

Resulullah şöyle buyurmuştur. "Allah şüphesiz her şeyde ihsanı emretmiştir. Bu itibarla boğazlamayı güzel yapınız ve önce hayvanı rahat ettiriniz."

Prof. Dr.  Hayrettin Karaman (Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsiri yazarı) (Fıkıhta hüküm ağleb ve ekser (kuvvetli ihtimale, çok kere olana) göre verilir. Yüzde doksan dokuz ölmediği bilim ve tecrübeye dayalı olduğuna göre (dört dakika sonra ayılıyor ve etrafına zarar verebiliyor), bir hayvanın milleme sonucu öldüğü bilinmedikçe hemen arkasından yapılan kesimin meşru kesim olduğuna hükmetmek gerekir. 

Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu (İlahiyatcı Yazar) Vücudun içinde bulunan kirli kanın dışarı atılmasında herhangi bir sakınca yoksa, rahatlıkla hayvan bayıltılarak kesilebilir. Burada bizim izlediğimiz İslami prensip, attığımız her adımda insanın olgunluğunu gösterebilme  prensibidir.  İslamiyette bir kural daha var.  Bir konuda İslamiyetle herhangi bir zıtlık  yoksa, o konu, o iş mübah olduğu kabul edilir. Burada bu söylemiş olduğumuz yöntem ile yani bayıltarak bir hayvan rafa gelmiş ise, gıda mühendisleri burada karar verirler ve derler ki, "bu gıdanın yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur." Gıda mühendisleri burada bir sakınca olmadığını bildiriyorlar ise, bu gıdanın yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Dr. Yahya Şenol (Helal Gıda kitabının yazarı - Süleymaniye vakfı) : Meyte, Leş, yenilmesi haram olan hayvan, herhangi bir dış sebep olmaksızın ölen hayvana denir. Bayıltan kullanılarak yapılan kesimlerde, kesim derhal yapıldığından hayvan burada meyte sınıfına girmez. Misal, avlanan hayvanlar da böyledir ve onlar da meyte kapsamında yer almazlar. Bayıltan kullanılan hayvanlar 10 12 dakika daha yaşamaya devam ederler. Kesimhanelerde bu kadar süre beklenmemekte ve hayvan derhal kesilmektedir. Bundan dolayı kurallara uyularak yapılan bayıltmalı kesimi doğru buluyorum.  

TÜRKİYE'DE BAYILTMALI KESİMLERE ÖRNEKLER

Prof Dr. İlhami Güler (İlahiyatcı) :  İster eski ahite, ister yeni ahit İncile bakalım, Kur'an-ı Kerim'e bakalım, dinlerin insanları sürekli gelişmeye doğru, sürekli ahlaklı olmaya doğru yönlendirdiğini görüyorum. Hz. Muhammed'in kesimler konusunda hayvana acı vermeme hadisi, hayvanlara acı vermemenin kesim sırasında bir amaç olduğunu göstermiyor mu? Ve bu bayıltıcı aletin de, bu amaca hizmet ettiği görülüyor ise, bunu kullanmanın yanlış olduğunu, bunun haram olduğunu söylemek mümkün müdür? Eğer bu makine boğazlama sırasında hayvanların acısını azaltıyorsa, işte bununla Hz. Muhammed'in istediğinin muradına ermiş oluyoruz.  

Asıl sorun, bayıltma sırasında hayvan ölüyorsa murdar olur mu sorunudur. 
Bundan 100 yıl kadar önce böyle bir bayıltıcı alet yoktu. Dolayısıyla insanlar haklı olarak kestikleri hayvanın sağlıklı olduğuna karar, hüküm verebilmeleri için, onun bilinçliyken kesilmesini kararlaştırabiliyordu. Önceki dönemlerdeki düşünce, düşünce olarak oldukça doğal. Hayvanın bayıltılması ile kesilmesi arasındaki süreç içerisinde bu hayvanın eti kokuşmuyor, sağlığa zararlı  bir duruma geçmiyor ki haram olsun. Bu nedenle ölümün kendi başına bir haram nedeni olduğunu anlamanın mantığı yok . Burada hayvanın yenmesini yasaklayan etkenler, ölümden dolayı değil, ölüme sebebiyet veren etkenlerden dolayıdır. Ve bu dönemdeki aletlerle kesilen hayvan da hijyenik açıdan hiçbir sorun yoksa, Allah aşkına hangi mantıkla kalkıp diyebilirsiniz ki, “her şeye rağmen bu da haramdır.”
En büyük sorunlardan birisi de bugün din adamlarının işin ehli olanlarla oturup bu konuyu masaya yatırmamalarıdır. Hayvan kesilirken acı çekiyor mu çekmiyor mu? Eğer canlılar üzerine bir takım okullar kurulduysa, tıp canlıları araştırıyorsa, ziraatı araştırıyorsa ve burada yeni durumlar ortaya çıkarsa, neyin helal, neyin haram olduğunu biz bir Hoca'dan almayız. Kimden alırız? Veterinerden alırız, doktordan alırız. Böyle keyfi olarak bu yapılabilir mi? “Abi ben bunu sana bugün haram ediyorum.” Bu böyle keyfi olarak söylenebilir mi? Peki niye haram ediyorsun? “Ya, işte böyle.” Bu böyle olmaz kardeşim.Yani gıcıklığına helal haram olur mu?
Prof Dr. Mehmet Okuyan (İlahiyatcı) : (Bayıltmalı kesimler ile klasik kesim videolarını inceledikten sonra) "Gardaşım, sizin yaptığınız bu bayıltmalı kesimler en güzeli". Hocam, o halde bu konuda bir yazı yazar mısınız? "Ne yani, habuni söyledim diye hemen zapta mı alacaksın? :)  Ben kısa bir süre içinde bu konuda bir yazı kaleme alacağım." (Bekliyoruz)
Asalet Sancakdaroğlu (Araştırmacı - Hayvan Refahı Müfettişi) : Müslümanları bayıltmalı kesimden engelleyen endişe, bayıltma sırasında hayvan ölürse murdar olur mu endişesidir. Misal, ahırda bir hayvanınız var ve onu sağlıklı bir şekildeyken bırakıp çıktınız. Yarım saat sonra ahıra döndüğünüzde hayvanınızın ölmüş olduğunu görürseniz, neden öldüğünü bilmediğiniz için o hayvan murdar sayılır. Bu gayet doğaldır.  Aynı durumda ahıra döndüğünüzde aynı hayvanı bir ipe dolanıp boğularak ölmüş olarak görürseniz onu hemen kesiyorsunuz ve kanını akıtıyorsunuz. Bu sefer murdar olmamış sayılıyor. Çünkü haramlar ölümden dolayı değil, sebeplerden, gıdanın sağlıklı olup olmamasından dolayıdır. Maide Suresi 3 ve 4 bunu açık ve net olarak anlatıyor. Maide 3 Size haram kılındı, leş ve kan ve domuz eti ve Allah’tan başkası adına boğazlanmış olan.  Ancak boğularak ölmüş olan ve vurularak ölmüş olan ve yuvarlanıp ölmüş olan ve boynuzlanarak öldürülmüş olan ve yırtıcılar tarafından yenmiş olan hayvanlar - kesimleri tamamlanırsa haramdan istisnadır. ...    Bir sonraki ayet olayı daha da detaylandırıyor. Av hayvanı da böyledir, bayıltma da böyledir. Maide 4 : Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar. De ki: "İyi ve temiz olanlar size helâl kılınmıştır." Dolayısıyla bayıltmalı kesimlerde dini sakınca görmek gereksizdir. 
Maide 3 e parantez içinde Allah'ın boğularak ölmüş dediği hayvana "canlıyken yetişeceksin" gibi ayette olmayan manalar yükleyenler, hem ayetin mesajını tahrip etmektedirler, hem de hayvanlara eziyet ve kesim acısı verilmesinin sorumlularıdırlar. 
Cübbesiz Mahmut - Mahmut Elgörmüş (İslam dini araştırmacı Yazar) : Ben bayıltmalı kesimleri gördükten sonra sadece bayıltmalı kesim yapıyorum. Bayıltan aleti çok güzel bir icat. Hayvanın bilincini anında kapatıyor ve  kesim acısı çekmesini engelliyor. Böyle bir imkan varken, hayvana eziyet vermek, ölüm acısı çektirmek bize yakışmaz. Hayvanların yaratılış hikmeti, onların etinden sütünden yararlanmaktır. Dolayısıyla, kim nasıl kesiyorsa kessin, kesilmeleri yaratılış hikmetine uygun olduğundan (domuz hariç) o et yenilir ve haramlığın kesim şekli ile alakası yoktur. Kesilme şeklini mi tartışıyorsunuz? Kesme veya öldürme konusunda dikkat edilecek olan kasabın girdiği risktir ve bu da yiyeni bağlamaz. Yiyeni bağlayan nedir? Eğer vicdanlı birisiyseniz, yiyeceğiniz veya keseceğiniz hayvana eziyet etmeden, ettirmeden kesilmesini sağlamak, onu bayıltarak kestirtmektir.
Hikmet Zeyveli (İslam dini araştırmacı Yazar) : Videoları izledim. Bayıltmalı kesimleri insani ve meşru görüyorum. Zaten gerekli fetva mercileri de bayıltmalı kesimleri desteklediklerini açıklamışlar.  Allah yar ve yardımcınız olsun.
Meryem Sina (Arap Yazar - Tercüman) Kur’an’da Maide Suresi 3 te geçen TEZKİYE kavramını sizin kadar irdeleyen bir alim olduğunu sanmıyorum. Bu kavram üzerinde o kadar çalıştınız ki, sonunda meydana gelen çıkarımlarınız hayvanlar için acılı kesimlerden kurtuluş olacak.
Erhan Aktaş (Meal Yazarı – Kerim Kur’an Türkçe Çeviri) Aziz kardeşim, videoları izledim, yazılanları da okudum. Bu konuda yaptığınız çıkarımlara tamamıyla katılıyorum. Çabanız bir müslüman olarak islam adına ve doğru bir eylem olarak hayvanlar için çok önemli bir çaba. Rabbim zorunuzu kolaylaştırsın. Sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Bayıltma yöntemi ile kesimin yapılmasının kesinlikle Kur'an'a uygun bir yöntem olduğuna inanıyorum. Rabbim sizi muhafaza buyursun, çabanızı başarılı kılsın.

Mehmet Ali Bulut (İlahiyatcı Yazar) :  Hayvanlara acı vermeden bayıltarak kesme çalışmalarınız hemen kabul görmüyor  diye üzülmeyin. Peygamber efendimiz hedefine ulaşmak için 23 sene çaba sarfetti. Sabırla yolunuzda devam edin. Ben videolara baktım, kanın akışını gördüm ve yanlış bilgiden kurtuldum. Sizi destekliyor ve tebrik ediyorum.

Cuma Ali İçyer Hoca (Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu) :  Yetki benim elimde olsa, hayvanları sadece bayıltarak kesin derdim.
Dr. Engin Arıkan (Akademisyen - Hayvanhakları uzmanı) Günümüzde milyonlarca hayvan ne yazık ki büyük bir eziyet içinde kesilmektedir. Bilimsel çalışmalar hayvanların kesim sırasında ve sonrasında dakikalarca muazzam bir acı çektiğini göstermektedir. Öte yandan teknolojinin gelişmesi ile beraber hayvanların kesimden önce bayıltılması mümkün hale gelmiştir. Hayvanın acısının azaltabilmesi mümkün olmasına rağmen bunu tercih etmeyip, eziyete göz yummak etik ve dini olarak anlamsız bir pozisyondur. Bu, etik ve dini olarak kabul edilemez görülen hayvana bilinçli eziyet ile denk bir durumdur.

Dr. İbrahim Sarıgöz (Veteriner) Bir veteriner hekim olarak kesinlikle şu yanlış bilgiyi düzeltmek istiyorum.  Bayıltmalı kesimler hayvanın kan akışına etki etmemektedir. Bilakis hayvan kasılmadığı için daha rahat kan akışı olmaktadır. Bayıltıcı madde hayvanın kalp  hareketine herhangi bir sıkıntı oluşturmadığı halde "kan akışı olmuyor" diye bu harekete karşı çıkanlar kesinlikle yanlış bilgi şablonuna sahiptir. Saygılar.

Dr. Muhlis Akar (Diyanet İşleri Başkanlığı – Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi) : Bayıltmalı kesimlerin ikisi bir arada olanına din alimlerinin karşı geleceklerini düşünmüyorum. 
Bilim adamları ile din adamlarını bir araya getirme ve kanaat oluşturma teklifinizle ilgili çalışma Kurumsal düzeyde olursa bir kanaat oluşabilir. Burada Kurumsal düzeyde muhatap Tarım Bakanlığı, TSE, Helal Akreditasyon Müdürlüğü (HAK) ve Diyanettir. Bu tip çalışmalar Kurumsal düzeyde olmadıkça olumlu sonuç almak mümkün olmaz. Selam ve dua ile. 
(İkisi bir arada kesim: 1- Önce bayıltan hazır tutulur. 2- Kasap, bıçağı ile hayvana henüz bilinçliyken zebh kesimi uygular. 3- Hazır tutulan bayıltan kesim akabinde bir iki saniye içinde hayvanın alnına uygulanır ve hayvan bayıltılır. Amaç, hem hayvanı bayıltmadan önce kesmiş olmak, hem de hayvana eziyeti ve acı çekmesini 3 - 5 dakikadan 1 – 2 saniyeye düşürmektir. Ikisi bir arada kesimleri bu sitede BAYILTICILAR bölümünde bulunan filmin 3. dakikasında izleyebilirsiniz.)
Hüseyin Kerim Ece (İlahiyatcı Yazar – Kavramlar) :  Son haberleşmemizden sonra Maide 3teki „TEZKİYE“ kavramını incelemeye çalıştım. Sizin bayıltarak kesme tezinizi destekleyecek ifadeler var.  Hatırlayalım İslâm mü’minlere temiz, sağlıklı, faydalı gıdaları helâl ediyor. Allah (cc) şöyle buyurdu: “Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar. De ki: "İyi/temiz olanlar (tayyibât) size helâl kılındı…” (Mâide 5/4) 
Kanaatimizce bayıltarak şer’î usûle göre kesilen (zıbh veya nehar edilen) hayvanlar tayyibâttandır. 
Menzil Fetva kurulu Kurban Hoca :  Bu konuda biz Diyanetin verdiği fetvaya tabiyiz. Onlar bayıltmalı kesimler için caizdir diyorlar. Bizim için bir sorun kalmamaktadır. 
Prof. Dr. İsrafil BALCI - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi : Hayvanlara eziyet etmemek, iyi davranmak inancımızın temel ilkelerindendir. Bu konuda Resulullah birçok uyarıda bulunmuştur. En büyük eziyetlerden birisi maalesef kesim sırasında yaşanmaktadır. Özellikle Kurban Bayramları’nda bilinçsiz ve acemi kasapların hayvanlara türlü eziyetler yaptıklarını ve kan dondurucu sahneleri içimiz yanarak izliyoruz. Dört beş yıl önce ortaklaşa kestiğimiz kurbanı, bilinçsiz bir kasabın eziyetle kesmesi hala gözümün önündedir ve o günden sonra bir daha kurban kesememeye karar vermiştim.

Oysa bugün teknolojik gelişmeler sayesinde bu sorunun önüne geçmek mümkündür. Nitekim www.sersemetici.com sitesindeki görüntülerde de müşahede edileceği üzere, kesim öncesinde bayıltıcı aletle eziyet etmeksizin hayvanı bayıltmak ve kesimi gerçekleştirmek mümkündür. Bunun çok daha insanî olduğunu düşünüyorum. Normal kesimle bayıltarak yapılan kesimi izleyince aradaki fark rahatlıkla görülecektir. 

Bayıltarak yapılan kesimin hiçbir dinî sakıncası olmadığı gibi, aksine tam da dine uygun yöntem olduğunu belirtmeliyim. Bir siyerci olarak bu yöntemin Resulullah’ın muradına uygun olduğunu özelikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini hatırlatıyor ve klasik yöntemi terk ederek bu usulle kesim yapılmalarını hararetle öneriyorum.
..............................................................


Ayrıca bu konu ile ilgili yüzlerce camii imamı ile görüşmeler yaptık. İstisnasız hepsi bayıltmalı kesimleri izledikten sonra ikna oldular. Genel olarak bize söylenen, ya "biz bayıltmalı kesimleri hiç görmemiştik" ya da "bize bayıltılan hayvanın kanını akmadığını söylemişlerdi. Filmlerde de görüyoruz ki, kan fevkalede akıyor"  

  

Ben burada sadece bir kaç hocamızın ismini vereceğim.

Köksal Yıldırım Diyanet İşleri Başkanlığı İnegöl hocası : Bayıltmalı kesim filmlerini izledim ve ikna oldum. 
Hasan Tatar Diyanet İşleri Başkanlığı Bornova hocası : Ben artık ikna oldum ve bundan böyle hayvanlarımı bayıltarak keserim. Cemaate de anlatırım ama karışamam.
Sinan Mustafa Diyanet İşleri Başkanlığı Nazilli hocası :  Filmlere baktıktan sonra bayıltmalı kesimlerin güzel olduğunu görüyorum. Zaten Hayrettin Karaman hocam da bayıltmalı kesimleri destekliyor. Benim için bir sorun kalmadı.
Bu bilgileri dostlarınla paylaşabilir misin? Paylaş ki hayvanlar acıdan kurtulsun.